مرور برچسب

پلمپ مرغداری نجف اباد

پلمپ ۵واحد پرورش طیور در نجف آباد

پلمپ ۵واحد پرورش طیور در نجف آباد به گزارش نجف آبادنا رییس شبکه دامپزشکی شهرستان گفت: با همکاری نیروی انتظامی و دستور مقام قضایی از ابتدای سال تاکنون پنج واحد که تخلفاتی مثل نداشتن پروانه بهره برداری بهداشتی و جوجه ریزی خارج از چارچوب…