مرور برچسب

پلمپ کارگاه غیر مجاز

توقیف ۱۴۰ کیلو گوشت منجمد فاسد در نجف آباد

از توقیف ۱۴۰ کیلو گوشت منجمد فاسد تا پلمپ کارگاه غیر مجاز حلوا ارده در نجف آباد به گزارش نجف آباد نگار از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد در طی کشت های صورت گرفته توسط این سازمان در سطح شهرستان نجف آباد با تخلفات…