مرور برچسب

پنجمین دیدار مردمی شهردار نجف آباد

پنجمین دیدار مردمی شهردار نجف آباد

پنجمین دیدار مردمی شهردار نجف آباد به گزارش نجف آبادنا پنجمین دیدار مردمی شهردار نجف آباد در روز یکشنبه ۲۲ شهریور ۹۷ ساعت ۸ الی ۱۱ صبح در محل شهرداری منطقه ۵ نجف آباد با نوبت گیری در روز شنبه ۲۱ شهریور برگزار می گردد. …