مرور برچسب

پیام تسلیت دکتر امیر رضا نقش در پی تصادف اتوبوس حامل دانشجویان

پیام تسلیت دکتر امیر رضا نقش در پی تصادف اتوبوس حامل دانشجویان

پیام تسلیت دکتر امیر رضا نقش در پی تصادف اتوبوس حامل دانشجویان به گزارش نجف آبادنا از خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد دکتر امیر رضا نقش جهت ابراز همدردی در این مصیبت پیام…