مرور برچسب

پیام تشکر دادستان نجف آباد از مردم

متن پیام تشکر دادستان نجف آباد از مردم

متن پیام تشکر دادستان نجف آباد از مردم به گزارش نجف آباد نگار از سفیران نیوز علی زارع دادستان نجف آباد ضمن تشکر ازمردم نجف آباد نوشت: کاری نکرده ام جز عمل به وظیفه و ندای مردم نجف آباد. به نام خدا محضر مردم شریف و عزیز شهرستان نجف آباد…