مرور برچسب

کارورزی

باید به صورت جدی مسئله کارورزی را در دانشگاه ها مورد توجه قرار دهیم

 باید به صورت جدی مسئله کارورزی را در دانشگاه ها مورد توجه قرار دهیم / توسعه مدارس دانش آموزی مهارت محور در دانشگاه آزاد به گزارش نجف آبادنا از پایگاه خبری ربیع، مدیرکل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی کشور گفت: منتخبان…