مرور برچسب

کارگاه مشروب سازی در نجف آباد

پلمپ چندین کارگاه مشروب سازی در نجف آباد

پلمپ چندین کارگاه مشروب سازی در نجف آباد به گزارش نجف آبادنا از نجف آباد نیوز محمد رضا توکلی دادستان نجف آباد مشروبات الکلی را جزء ۹ جرم دارای بیشترین پرونده در شهرستان دانست و گفت: علاوه بر این موضوع در حوزه باندهای فساد نیز…