مرور برچسب

کارگروه جامعه ایمن

جلسه کارگروه جامعه ایمن در نجف آباد برگزار گردید

جلسه کارگروه جامعه ایمن در نجف آباد برگزار گردید به گزارش نجف آبادنا از پورتال خبری فرمانداری ویژه شهرستان نجف آباد، هدف از تشکیل این کارگروه، پیشگیری و کنترل سوانح، حوادث و بهبود شرایط ایمنی محیطی در سطح شهرستان است که تحقق این…