مرور برچسب

کاهش ذخیره سد زاینده رود

ذخیره سد زاینده رود به کمتر از ۲۰۰ میلیون متر مکعب کاهش یافت

ذخیره سد زاینده رود به کمتر از ۲۰۰ میلیون متر مکعب کاهش یافت به گزارش نجف آبادنا حسن ساسانی گفت: میزان ذخیره آب پشت سد زاینده رود را ۱۹۷ میلیون مترمکعب اعلام کرد و افزود : این میزان نسبت به حجم ذخیره شده در بلند مدت بیش از ۶۰۰…