مرور برچسب

کتابخانه های عمومی نجف آباد

بازگشایی کتابخانه‌های عمومی در شهرستان نجف آباد از ۶ خرداد ماه

کتابخانه‌های عمومی علاوه بر شهرهای با وضعیت زرد و آبی (از نظر شیوع کرونا)، در شهر‌های نارنجی جهت امانت منابع کتابخانه‌ای و سایر خدمات مراجعه محور مانند ثبت نام و تمدید عضویت از ۶ خرداد ماه دایر خواهند بود.