مرور برچسب

کرونا ویروس

خاطره شیرین

خاطره شیرین ((..یاسر یاسر علی.... یاسر یاسر علی... یاسر جان بگوشم اینجا شیمیایی زدن!ماسک کم آوردیم.اکسیژن دستگاه های اکسیژن هم دارد تمام می‌شود!باید چه کار کنیم علی جان؟؟ اینجا هم وضعیتش بهتر از آنجا نیست!به فرمانده محمد گفتم تا…