مرور برچسب

کشاورزان غرب اصفهان خواستار حل مشکلات معیشتی خود شدند

کشاورزان غرب اصفهان خواستار حل مشکلات معیشتی خود شدند

کشاورزان غرب اصفهان خواستار حل مشکلات معیشتی خود شدند به گزارش نجف آبادنا این کشاورزان و باغداران که بیشتر از بخش مرکزی نجف آباد، کهریز سنگ، قلعه سفید، گلدشت، جوزان و نیز فلاورجان واقع در غرب اصفهان هستند، می گویند خشکسالی و جاری…