مرور برچسب

کمربندی شمالی نجف آباد

فوت یک نفر بر اثر برخورد کامیون با پراید و پیکان در نجف آباد

فوت یک نفر بر اثر برخورد کامیون با پراید و پیکان به گزارش نجف آبادنا غفور راستین اظهار داشت: بر اثر برخورد کامیون با پراید و پیکان در کمربندی شمالی نجف آباد به سمت گلدشت سه مرد و دو کودک مصدوم شدند و به بیمارستان شهید منتظری انتقال یافتند.…