مرور برچسب

کمک مومنانه جوزدان

توزیع ۳۰۰ بسته حمایت غذایی در شهر جوزدان، فیلور و رحمت آباد آغاز شد

توزیع 300 بسته حمایت غذایی در شهر جوزدان، فیلور و رحمت آباد به گزارش نجف آباد نگار طبق فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر کمک مومنانه به خانواده هایی که تحت تاثیر از ویروس منحوس کرونا دچار آسیب اقتصادی شدند، خیرین و پایگاه های مقاومت…

بسته بندی مواد غذایی ستاد کمک مومنانه جوزدان

بسته بندی مواد غذایی ستاد کمک مومنانه جوزدان به گزارش نجف آباد نگار از روابط عمومی ناحیه مقاومت بسیج نجف آباد بسته بندی مواد غذایی ستاد کمک مومنانه شهر جوزدان در تاریخ سوم اردیبهشت ماه 1399 انجام شد. حوزه مقاومت بسیج حضرت خدیجه سلام…