مرور برچسب

کمک های مومنانه دانشجویی

بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد نجف آباد طرح کمک مومنانه را برگزار می‌کند

بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد نجف آباد طرح کمک مومنانه را برگزار می‌کند به گزارش نجف آباد نگار از خبرگزاری دانشجو، گروه جهادی شهدای گمنام وابسته به بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد نجف آباد فراخوان طرح کمک مومنانه با هدف تهیه بسته ارزاق را صادر…