مرور برچسب

کمیسیون قضایی مجلس

عضو کمیسیون قضایی مجلس: دولت عزمی برای مقابله با حقوق‌های نجومی نشان نداد

عضو کمیسیون قضایی مجلس: دولت عزمی برای مقابله با حقوق‌های نجومی نشان نداد به گزارش نجف آبادنگار از فارس، ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی اشاره به گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه سال 97 و توضیحات ارائه…

عضو کمیسیون قضایی: جریمه‌های سنگین برای ناقضان طرح فاصله‌گذاری اجتماعی

عضو کمیسیون قضایی: جریمه‌های سنگین برای ناقضان طرح فاصله‌گذاری اجتماعی به گزارس نجف آباد نگار از تسنیم ،ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح فاصله گذاری اجتماعی، گفت: دستگاه های ذیربط برای اشخاصی که…