مرور برچسب

گذری بر عملکرد شهرداری منطقه یک نجف آباد

گذری بر عملکرد شهرداری منطقه یک نجف آباد / شهریور ماه ۹۷

گذری بر عملکرد شهرداری منطقه یک نجف آباد / شهریور ماه ۹۷ به گزارش نجف آبادنا جلال ربیعی مدیر منطقه یک شهرداری نجف آباد در مصاحبه با خبرنگار پایگاه خبری شهرداری گذری بر عملکرد شهرداری منطقه یک در شهریور ماه سال ۹۷ داشت. مدیر…