مرور برچسب

گردشگری

کاروانسراي حسنيجه

کاروانسرای حسنیچه مربوط به دوره صفوی است و در شهرستان نجف‌آباد، روستای حسنیچه واقع شده به ‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.کاروانسراي حسنيجه

سنگ نگاره ها

تصاویری از بزهای کوهی، انسان در حال شکار و دیگر اشکال ساخته دست بشر با استفاده از وسایل ابتدایی مشاهده می شود.سنگ نگاره ها

حمام کهنه نجف آباد

بنا به اطلاعاتی که دردانشنامۀ تاریخ معماری ایران‌، این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۸۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.حمام کهنه نجف آباد