مرور برچسب

یخبندان نجف آباد

یخبندان نجف آباد از دریچه دوربین

یخبندان نجف آباد از دریچه دوربین به گزارش نجف آباد نگار آقای مهدی لطفی نیمه پر سرما و یخبندان این روزهای شهر نجف آباد را با عکاسی حرفه ای خود در قاب تصویر ماندگار کرد. با تشکر از آقای مهدی لطفی…