مرور برچسب

۱۴ کلانشهر در اختیار اصلاح‌طلبان

۱۴ کلانشهر در اختیار اصلاح‌طلبان

۱۴ کلانشهر در اختیار اصلاح‌طلبان به گزارش نجف آبادنا البته ممکن است این دوگانگی اصلاح‌طلب‌- اصولگرا در نهادی به نام شورای شهر که تعریف کمتر سیاسی و بیشتر اجرایی دارد چندان نمایان نشود، اما زمانی که جناح‌های سیاسی کشور هریک فهرست‌…