مرور برچسب

۱۷۰۰ تماس با اورژانس اجتماعی نجف آباد

۱۷۰۰ تماس با اورژانس اجتماعی نجف آباد

۱۷۰۰ تماس با اورژانس اجتماعی نجف آباد به گزارش نجف آبادنا از نجف آباد نیوز، علیرضا قناعتکار رییس بهزیستی شهرستان نجف آباد افزود: در همین مدت نزدیک به پانصد تماس تلفنی با موضوع کودک آزاری یا همسر آزاری صورت گرفته، در ۲۲۰ فقره نیاز…