مرور برچسب

۲هزار نسخه کتاب بریل در کتابخانه شهیدان فتاح الجنان

۲هزار نسخه کتاب بریل در کتابخانه شهیدان فتاح الجنان

۲هزار نسخه کتاب بریل در کتابخانه شهیدان فتاح الجنان به گزارش نجف آبادنا محمد مغزی قائم مقام شهردار نجف آباد در مصاحبه با خبرنگار پایگاه خبری شهرداری آموزش خط بريل و كامپيوتر در کنار ارائه انواع لوح فشرده و نوار صوتی را جزء دیگر خدمات…