مرور برچسب

120درصد بودجه شهردای نجف آباد

تحقق ۱۲۰درصدی بودجه شهرداری نجف‌آباد

تحقق ۱۲۰درصدی بودجه شهرداری نجف‌آباد به گزارش نجف آباد نگار از نجف آباد نیوز، شهردار نجف‌آباد گفت: طی سال گذشته با وجود مواجهه با حداقل بیست چالش مهم استانی و کشوری و توقف بسیاری از پروژه‌های عمرانی در کشور و ورود بسیاری از شهرداری‌ها به…