مرور برچسب

4 قلو در نجف آباد

نیاز بیمارستان نجف آباد به تجهیزات تنفسی ویژه نوزادان

نیاز بیمارستان نجف آباد به تجهیزات تنفسی ویژه نوزادان به گزارش نجف آباد نگار از نجف آباد نیوز، مدیر بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد گفت: بخش فوق تخصصی NICU این بیمارستان سال ۹۶ با چهارده تخت افتتاح شده ولی با توجه به حجم مراجعات و ضریب…