مرور برچسب

9 دیماه نجف آباد

تصاویر همایش ۹ دی ماه در نجف آباد

تصاویر همایش 9 دی ماه در نجف آباد به گزارش نجف آباد نگار تصاویر همایش 9 دی ماه در نجف آباد را از دریچه دوربین مشاهده می کنید. این همایش در روز دوشنبه 9 دی ماه 1398 در مسجد جامع نجف آباد واقع در میدان امام نجف آباد (باغملی) همزمن با…