مرور برچسب

Feith Enteshary

بانوی رهیافته امریکایی که در نجف آباد دفن شده است کیست؟

بانوی رهیافته امریکایی که در نجف آباد دفن شده است کیست؟ به گزارش نجف آباد نگار از رهیافته (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)، مرحوم فیث انتشاری(Feith Enteshary) که نزدیک به 30 سال قبل همزمان با ازدواج با شوهر نجف آبادی خود از مسیحیت به…