مرور برچسب

Web of Science

کسب رتبه‌ برتر دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد طبق رتبه بندی پایگاه علمی (Web of Science)

کسب رتبه‌ برتر دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد طبق رتبه بندی پایگاه علمی (Web of Science) به گزارش از نجف آباد نگار از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد دکترامیررضا نقش درباره کسب عنوان برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد در…